Pokemon Pokémon Home Switch

Name Price Amount Action
Arceus Legendary (Pokemon Home Trade) $ USD 1.99 -   +
Articuno Legendary (Pokemon Home Trade) $ USD 1.99 -   +
Azelf Legendary (Pokemon Home Trade) $ USD 1.99 -   +
Blacephalon Legendary (Pokemon Home Trade) $ USD 1.99 -   +
Buzzwole Legendary (Pokemon Home Trade) $ USD 1.99 -   +
Celesteela Legendary (Pokemon Home Trade) $ USD 1.99 -   +
Cresselia Legendary (Pokemon Home Trade) $ USD 1.99 -   +
Darkrai Legendary (Pokemon Home Trade) $ USD 1.99 -   +
Dialga Legendary (Pokemon Home Trade) $ USD 1.99 -   +
Diancie Legendary (Pokemon Home Trade) $ USD 1.99 -   +
Entei Legendary (Pokemon Home Trade) $ USD 1.99 -   +
Genesect Legendary (Pokemon Home Trade) $ USD 1.99 -   +
Giratina Legendary (Pokemon Home Trade) $ USD 1.99 -   +
Groudon Legendary (Pokemon Home Trade) $ USD 1.99 -   +
Guzzlord Legendary (Pokemon Home Trade) $ USD 1.99 -   +
Heatran Legendary (Pokemon Home Trade) $ USD 1.99 -   +
Ho-Oh Legendary (Pokemon Home Trade) $ USD 1.99 -   +
Hoopa Legendary (Pokemon Home Trade) $ USD 1.99 -   +
Kartana Legendary (Pokemon Home Trade) $ USD 1.99 -   +
Kyogre Legendary (Pokemon Home Trade) $ USD 1.99 -   +